Σύμπαντα

Το πολυσύμπαν ονομάζεται Κόρια. Η Κόρια είναι άθροισμα τριών στοιχείων: Δύο απομονωμένα σύμπαντα (Νιμησία και Άρρηα Γη) κι ένα σύνολο με όλα τα παράλληλα/συνδεδεμένα σύμπαντα (Πανεία). Στο κέντρο της Κόριας βρίσκεται ένα σημείο, Ο Κόμβος, με τον οποίο συνδέονται όλα τα σύμπαντα, είτε ανοιχτά είτε απομωνομένα. Ο Κόμβος είναι ένα μέρος περισσότερο θεωρητικό παρά φυσικό, στο οποίο όμως μπορεί να υπάρξει πρόσβαση και με φυσικά μέσα.

Koria1Koria3Koria2