Σύμπαντα

Το πολυσύμπαν ονομάζεται Κόρια.
Η Κόρια (που επίσης έχει αναφερθεί και ως Κοσμοσύρια) είναι άθροισμα τριών στοιχείων: Δύο απομονωμένα σύμπαντα (Νιμησία και Άρρηα Γη) κι ένα υποσύνολο με όλα τα παράλληλα/συνδεδεμένα σύμπαντα (Πανεία).
Στο κέντρο της Κόριας βρίσκεται ένα σημείο που λέγεται ‘Ο Κόμβος’ με τον οποίο συνδέονται όλα τα σύμπαντα, είτε ανοιχτά είτε απομονωμένα. Ο Κόμβος είναι ένα μέρος περισσότερο θεωρητικό παρά φυσικό, στο οποίο όμως μπορεί να υπάρξει πρόσβαση και με φυσικά μέσα.

Koria1Koria3Koria2

Advertisements