Ανέβηκε η ιστορία ‘Ο Άντρας Ανάμεσα Στους Κόσμους [Πιθανότητα 2]’

Πρόκειται για τη δεύτερη μορφή της ιστορίας. Σκέφτηκα να βάλω στοιχεία ρομαντισμού και συναισθηματισμού για να πλησιάζει περισσότερο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως ‘πραγματικό κόσμο’, από ότι η πρώτη μορφή της ιστορίας.

Advertisements