Ανέβηκε η ιστορία ‘Ο Άντρας Ανάμεσα Στους Κόσμους [Πιθανότητα 1]’

Η συγκεκριμένη ιστορία ήταν η συμμετοχή μου στον τελευταίο διαγωνισμό του περιοδικού ‘Συμπαντικές Διαδρομές’. Μπορεί να μη κέρδισα, αλλά μου αρκεί το ότι τη δεχθήκανε! Η παρούσα έκδοσή της είναι η πρώτη μορφή της ιστορίας.

Advertisements