Κάτω Από Τον Τιβεριανό Ήλιο

Γνωρίζετε την έννοια του όρου fan ficiton; Πρόκειται για ιστορίες, ή άλλου είδους συγγραφής, που αφορά έτοιμους κόσμους φαντασίας. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι fan fiction ιστορίες δεν έχουν πνευματικά δικαιώματα, διότι χρησιμοποιούν στοιχεία από franchises που ήδη έχουν κατοχυρωθεί. Έτσι, υπάρχει fan fiction για Star Wars, Star Trek, Warcraft, Diablo, γραμμένα όλα από οπαδούς των κόσμων αυτών.
Το δικό μου αφορά τον κόσμο του Command & Conquer και, συγκεκριμένα, το Τιβεριανό σύμπαν του κόσμου αυτού. Δεν έχω πνευματικά δικαιώματα στη συγκεκριμένη ιστορία. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται είναι πνευματική ιδιοκτησία της Electronic Arts.
Η ιστορία περιέχει όρους και ονόματα που ίσως δε βγάζουν νόημα ούτε καν γραμματικά, αλλά πρόκειται για άμεσες μεταφράσεις και μεταφορές των ονομάτων του κόσμου του Command & Conquer. Οι οπαδοί του κόσμου θα καταλάβουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται.

Advertisements