Ανέβηκε η ιστορία ‘Το Χρυσαφένιο Στέμμα’

Σε μερικές ιστορίες, η ουσία είναι περισσότερο το ίδιο το μυστήριο και λιγότερο η περιγραφή των συμφραζομένων του. Οι φράσεις που βγάζουν νόημα για το συγγραφεά αλλά όχι για τον αναγνώστη. Τα άγραφα τμήματα που ολοκληρώνουν την ιστορία.

Advertisements