Η Σάρωση

Ο δεύτερος κόσμος που έφτιαξα είναι η Σάμνα Σάνυα. Ξεκίνησε ως μια απλή, σύντομη παιδική ιστορία για τον αδερφό μου, αλλά κατέληξε να έχει μια σκοτεινή προϊστορία.
Η σύλληψη της παρούσας ιστορίας δεν οφείλεται σε εμένα, αλλά στο όνειρο κάποιας κοπέλας. Μου αφηγήθηκε αυτό που είδε και ήταν ανέλπιστο το πόσα βασικά στοιχεία περιέγραψε και πόσο καλά δομημένα ήταν μεταξύ τους.
Εκείνη έθεσε το μυστήριο κι εγώ έγραψα την εξήγησή του.
Στην αρχική μου εξήγηση η ιστορία δε λάμβανε χώρα στον κόσμο της Σάμνας. Καθώς έγραφα, όμως, αντιλήφθηκα ότι θα ταίριαζε ένας τέτοιος συνδυασμός κι έτσι αποφάσισα να την εντάξω σε αυτόν τον κόσμο.

Advertisements