Τα κορμιά των αρρήων πολεμιστριών

Μέσα στη Νύμφη Της Φωτιάς περιγράφονται σώματα. Μερικά είναι απλά και συνηθισμένα σώματα, όπως αυτά που συναντούμε καθημερινά στο δικό μας σύμπαν. Τέτοια σώματα έχουν κυρίως οι άρρηες που ζουν μέσα στη -σχετική- ασφάλεια των πόλεων.
Στην πλειοψηφία τους, όμως, οι άρρηες έχουν σώματα πολεμιστριών: γυμνασμένα, γραμμωμένα και με φουσκωμένες μύες. Χιλιοτρυπημένα από λεπίδες και καταχαρακωμένα από νύχια κι αγριόδοντα ζώων. Είναι σώματα μαθημένα στη μάχη, σώματα που έχουν γνωρίσει την αίσθηση της αιχμηρής λάμας να σκίζει το δέρμα και να διαπερνά τη σάρκα τους.

Τα σώματα αυτά δεν τα έβγαλα από τη φαντασία μου. Είναι αληθινά και ανήκουν σε γυναίκες που υπάρχουν στο δικό μας σύμπαν. Από εκείνες εμπνεύστηκα. Παραθέτω μερικές από τις εικόνες στις οποίες βασίστηκα για να σχηματίσω και να περιγράψω τα κορμιά των αρρήων.

Inna Shevchenko, ακτιβίστρια, FEMEN
Mette Stensland
Christy ‘Bullet’ Bacon, πολεμίστρια αρένων
Christy Phillips
Kortney Olson
Marjorie Beck
Advertisements